Kroužky


Kroužky zahajujeme v posledním týdnu září 2023 pro děti ve věku od 6-ti do 15-ti let.

Veškeré lezecké aktivity jsou vedeny instruktory a pod přísným bezpečnostním dohledem.

Naučíme děti samostatnosti, posílíme jejich sebevědomí i fyzickou zdatnost, najdou nové kamarády a zažijí plno netradičních aktivit.

Zápis je možný pro děti, které se účastnily kroužku 2022/23 již nyní a pro ostatní od 15. srpna 2023, se zápisem je vždy důležité i uhrazení celé částky za kroužek viz informace níže!!!!


Pro příští školní rok máme 6 kroužků od pondělí do pátku.
Termín trvání kroužků je od 27. 9. 2023 do 31. 5. 2024.

Kroužek není pokud: jsou celostátní prázdniny, je státní svátek.

Náhrada za neuskutečněné kroužky:
Za každou hodinu, kdy nebude možno z naší strany spolku hodinu kroužku uskutečnit, vracíme 50kč. Částka se vyplácí za všechny neuskutečněné kroužky naráz za předpokladu, že zákonný zástupce odpoví na příchozí email do čtrnácti dnů. Na email, který zašle spolek v prvních 14 dnech v červnu včetně formuláře, který bude součástí emailu. Zbylé peníze spolek použije na další fungování spolku. Kdo nesplní výše uvedené požadavky, dává tím souhlas s propadnutím peněz ve prospěch spolku. Spolek zašle e-mail dle této přihlášky.

Pokud z jakéhokoliv Vašeho důvodu nebude moci dítě nastoupit na hodinu, nebudou poskytovány náhrady a to ani ve finanční podobě. 

Kapacita kroužku je omezena, a proto neváhejte. Je nutné s sebou donést vyplněnou přihlášku, tu si stáhněte zde.

Vyberte si...

1.pondělní kroužek: zaměřený na výkonnostní – závodní lezení a bouldering.
od 15:30 do 16:30
cena: 2000Kč podmínkou je přihlášení na ještě jeden kroužek,
Tento kroužek je určen pro malou skupinu o 6-8 dětech, se kterými budeme jezdit na závody.
v ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1hodinu, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor
startovné a další výdaje ohledně závodů nejsou v ceně

2. úterní kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování
od 16:00 do 17:30 hodin
cena: 4800Kč v ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor

3.středeční kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování
od 15:00 do 16:15 hodin
cena: 4800Kč v ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,1/4 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor

4. středeční kroužek: je určený pouze pro pokročilé lezce (umějí jistit a vyvádět cesty) plus si vyzkouší venkovní lezení a závody. Pro zdatné vstup do horolezeckého oddílu
od 16:30 do 18:00 hodin
cena: 4950Kč v ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor, cesta do skal, lezení ve skalách

5. čtvrteční kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování
od 16:00 do 17:30 hodin
cena: 4800Kč v ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor

6. páteční kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování
od 14:30 do 16:00 hodin
cena: 4800Kč
v ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor

Další informace Vám rádi poskytneme na horolezecké stěně Hradec Králové nebo na telefonu 495 428 308.

Mgr. Michal Veselý
Spolek Stěnolezci

Vybavení dětských kroužků bylo pořízeno za podpory Královéhradeckého Kraje.