Kroužky 2024/25


Kroužky zahajujeme v posledním týdnu září 2024 pro děti ve věku od 6-ti do 15-ti let, nově také 15+ a lezení rodičů
s dětmi
.

Veškeré lezecké aktivity jsou vedeny instruktory a pod přísným bezpečnostním dohledem.

Naučíme děti samostatnosti, posílíme jejich sebevědomí i fyzickou zdatnost, najdou nové kamarády a zažijí plno netradičních aktivit.

Zápis je možný pro děti, které se účastnily kroužku 2023/24 již nyní a pro ostatní
od 15. srpna 2024,
se zápisem je vždy důležité i uhrazení celé částky za kroužek viz. informace níže!!!!


Pro příští školní rok otvíráme 7 kroužků od pondělí do pátku.

Termín trvání kroužků je od 23. 9. 2024 do 30. 5. 2025.

Kroužek není pokud: jsou celostátní prázdniny, je státní svátek.

Náhrada za neuskutečněné kroužky:
Za každou hodinu, kdy nebude možno z naší strany spolku hodinu kroužku uskutečnit, vracíme 50kč. Částka se vyplácí za všechny neuskutečněné kroužky naráz za předpokladu, že zákonný zástupce odpoví na příchozí email do čtrnácti dnů. Na email, který zašle spolek v prvních 14 dnech v červnu včetně formuláře, který bude součástí emailu. Zbylé peníze spolek použije na další fungování spolku. Kdo nesplní výše uvedené požadavky, dává tím souhlas s propadnutím peněz ve prospěch spolku. Spolek zašle e-mail dle této přihlášky. Pokud z jakéhokoliv Vašeho důvodu nebude moci dítě nastoupit na hodinu, nebudou poskytovány náhrady a to ani ve finanční podobě.

Kapacita kroužku je omezena, a proto neváhejte!
Je nutné s sebou donést vyplněnou přihlášku, tu si stáhněte >>ZDE<<

Vyberte si ...

1. pondělní kroužek: zaměřený na výkonnostní – závodní lezení a bouldering. Tento kroužek je určen pro malou skupinu o 6-8 dětech, naučíme je samostatnosti a budeme výkonnostně trénovat. V případě zájmu mohou jezdit
na závody. Tipy na domácí tréninky.
Od 15:30 do 16:30 hodin.
Cena: 2550Kč, podmínkou je přihlášení na ještě jeden kroužek.

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1hodinu, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor. Startovné a další výdaje ohledně závodů nejsou v ceně.
Minimální počet pro otevření kroužku: 5 dětí.

2. pondělní kroužek pro děti 15+: zaměřený na výkonnostní – závodní lezení a bouldering. Tento kroužek je určen pro malou skupinu o 6-8 dětech, se kterou budeme výkonnostně trénovat. Předpokladem je zvládnuté lezení a jištění. V případě zájmu můžou děti jezdit na závody. Tipy na domácí tréninky.
Od 16:45 do 17:45 hodin.
Cena: 2950Kč

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1hodinu, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor. Startovné a další výdaje ohledně závodů nejsou v ceně.
Minimální počet pro otevření kroužku: 5 dětí.

3. úterní kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování.
Od 16:00 do 17:30 hodin.
Cena: 4950Kč

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor.

4. středeční kroužek: zaměřený na lezení rodiče s dítětem, cílem bude dostat se k samostatnému lezení i mimo kroužek. Soustředíme se na všeobecný základ (lezení, jištění), lezecké hry, soutěže. Možno přihlásit dítě i bez rodiče.

Od 15:00 do 16:15 hodin.
Cena dítě: 4950Kč , cena rodič + dítě: 7000Kč

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,25 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor.

5. středeční kroužek: je určený pouze pro pokročilé lezce (umějí jistit a vyvádět cesty) plus si vyzkouší venkovní lezení a závody. Pro zdatné je možný vstup do horolezeckého oddílu.
Od 16:30 do 18:00 hodin.
Cena: 5250Kč

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor, cesta do skal, lezení ve skalách.

6. čtvrteční kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování
Od 16:00 do 17:30 hodin
Cena: 4950Kč

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor.

7. páteční kroužek: zaměřený na všeobecný základ lezení, lezecké hry, soutěže, lezení
(technika lezení), jištění a posilování
Od 14:30 do 16:00 hodin
Cena: 4950Kč

V ceně je zahrnuto lezení 1x týdně 1,5 hodiny, materiálové zabezpečení, vstup a instruktor

Kroužky probíhají v prostorách Horolezecké stěny HK.

E-shop stěny HK

Další informace Vám rádi poskytneme na horolezecké stěně Hradec Králové nebo na telefonu 495 428 308.

Mgr. Michal Veselý
Spolek Stěnolezci

Vybavení dětských kroužků bylo pořízeno za podpory Královéhradeckého Kraje.